dll updating plus - Pagdating sa english


Umaasa ang karamihan ng mga tao sa pangingisda para sa pagkain at saka naglalakbay ang mga tao sa pamamagitan tubig.

Karaniwang pinaniniwalaan noong panahon na ang Pilipinas ay hindi pa kolonya, nabuo ang bawat orihinal na mga “barangay” sa pampang bilang resulta ng mga taong dumating sa pamamagitan ng mga bangka mula sa ibang mga lugar sa Timog-silangang Asya.

Karamihang nasa pampang o ilog ang mga pamayanan sa kadahilanang nasa dagat at ilog ang pangunahing pinagkukunan ng protina.

Maraming mga nayong malapit sa pampang sa rehiyong ng Kabisayaan ang binubuo ng mga walo hanggang sampung mga bahay.

Hinango mismo ang salitang barangay mula sa lumang bangkang Malay na tinatawag na balangay.

Ito ang pinakamahalagang tradisyon ng mga Pilipino.